"DCB CIVIL ENGINEERING BV, CREATIEVE CIVIELE PROJECTEN"

Powered by Keurigwebdesign.nl | Zuilichem

DCB Civil Engineering BV

Wiekerseweg 6

5331 PR  Kerkdriel

Tel: 0418 - 639 072

info@dcbcivil.nl


People, planet, profit!Van Herwijnen b.v. heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog op de prioriteitenlijst staan. Wij willen hiermee zowel voor onze mensen als voor onze omgeving een bijdrage leveren en verantwoording nemen. Dat de limitering van de CO2 uitstoot daar aan bijdraagt moge duidelijk zijn.


De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren CO2 bewust te handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.


De CO2 prestatieladder is in eerste instantie door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Al snel bleek dat ook andere opdrachtgevers de mogelijkheden van de ladder zagen. Binnen dit programma zijn een vijftal niveaus waarop bedrijven zich kunnen certificeren.


Nadat wij ons in april 2012 gecertificeerd hebben voor trede 3 worden wij 6 mei 2014 ge-audit voor trede 5.


Wij waren, ons niet altijd even bewust, al bezig met CO2 reductie. Voorbeelden zijn het gebruik van Euro-5 motoren in de vracht- en andere bedrijfswagens, het gebruik van sensoren voor de verlichting op de kantoren, het scheiden van afval op de bouwplaats en kantoren en het uitgeven van diverse instructies voor het personeel aangaande zuinig rijden en duurzaam machine gebruik.


Onderaan deze pagina vindt u de footprint en de documenten die wij graag met u delen. Wilt u meer weten over onze weg naar het behalen van trede 5 op de CO2-prestatieladder neem dan contact op met één van de betreffende contactpersonen:

- Erwin van Doornmalen: 06 - 11 597 920

- Aart-Jan van der Heul:  06 - 52 343 004

Downloads:


- CO2 Bewust Certificaat

- Carbon Footprint

- Communicatieplan

- Communicatiekalender

- Energie auditverslag

- Kwaliteitsmanagement plan

- Notulen managementoverleg

- Voortgangsrapportage
- Actieve initiatieven
- Top 50 A-leveranciers
- Verklaring deskundigh. CO2 seminar

- Kwantitatieve inventarisatie energiestromen

- Kwalitatieve inventarisatie energiestromen

- Kwalitatieve externe belanghebbenden

- Kwantitatieve reductiedoelstelling

- Kwalitatieve reductiedoelstelling

- Dominantieanalyse

- Ketenanalyse diesel

- Verificatie Ketenanalyse Diesel

- Ketenanalyse zand
- Voortgangsrapportage 2012
- Voortgangsrapportage 2013